Det här måste din nya spånsug klara av.
  • Den måste kunna avskilja såväl små som stora partiklar.
  • Den måste återföra den filtrerade luften till arbetslokalen.
  • Den måste vara kraftfull och ha tillräckligt undertryck.
  • Den måste vara tillverkad av kraftigt material, speciellt fläkthjulet.
  • Den måste vara flyttbar.
  • Den måste kunna utrustas med skarvstosar och städtillbehör..

ha 2600

Såg- och hyvelspån från snickerimaskiner avskiljs effektivt med ha 2600. Men, inte mindre viktigt är dess funktion som luftrenare i snickarboden. Filtreringskapaciteten ligger på 1000 kubikmeter i timmen. Den viktigaste delen i spånsugen, fläkthjulet är extremt kraftigt för storleksklassen. Med sin perfekta balansering blåser den lugnt och tyst spånor och skräp till cyklondelen där partiklarna accelereras och avskiljs till plastsäcken. Den dammiga luften filtreras och återförs till lokalen. Denna återvinning är viktig för energihushållningen i lokalen.

Större filteryta, högre prestanda, mera luft.
Det är möjligt att öka filtreringskapaciteten hos ha 2600 genom att förse den med en filterpatron, som är tillgänglig som tillbehör. Detta lättrengjorda filter avskiljer även de minsta partiklarna och ökar filtreringskapaciteten tack vare den ökade filterytan.

Tillbehör:
Filterpatron, Filtersäck, Spånsäck, Sugslang, Slangskarvskoppling, Förlängning.

ha 4000

Med rg 4000 uppnås samma reningsgrad som normalt endast åstadkoms med stora centralaanläggningar. Den klarar med råge de senaste europakraven för yrkesmässigt bruk och användning i skolor.

På en väsentlig punkt överträffar rg 4000 till och med de strängaste kraven. I stället för filterklass "G", har rg 4000 ett inbyggt klass "C" filter. Filter och spånsäck är inrymda i ett metallhölje. På manometerns skala kan filtrets igensättning kontrolleras och med en vev rengörs filtret med inbyggda filterborstar

 


Drywet 25
Drywet 35e

Med utrustning från scheppach arbetar du snabbt och effektivt. Det gäller också vid städningen, den minst produktiva men ibland nödvändiga sysslan i verkstaden.

Med scheppach Drywet blir borste, skyffel, hinkar och trasor onödig utrustning i verkstan. Att sedan Drywet är perfekt för bil och garage gör den än mer oumbärlig. En polypropylensäck filtrerar smutspartiklarna från det uppsugna smutsvattnet. Filterpatron eller filterpåse för torr städning ingår som standard.

En genomtänkt utrustning. Maskinen levereras med allt som behövs för att klara alla städuppgifter i din verkstad.

 

Startsida