Figursågningens mästare

Gösta Dahlquist vid sågen.

Gösta Dahlquist

- avslutade en karriär som inköpschef på ett svenskt storföretag och kom
några år efter pensionen i kontakt med oss & Hegnersågen. Denna maskinen
gjorde ett sånt intryck på honom att han inte bara skapade en samling alster
av enastående slag, fantastiska kreationer direkt från det egna hjärnkontoret, han skrev dessutom en bok i ämnet lövsågnig - tillsammans med den nu bortgågne Patrick Spielman.. Tyvärr går det f.n. inte att få tag i boken, men vi hoppas i framtiden att förlaget åter ska trycka en ny upplaga.
Av de alster som visas här är en stor del ur bl.a böcker från Spielman, - en
del är Göstas egna idéer. Men vi tyckte det var väsentligt att ta med många
av bilderna - även om dom inte är ritade av Gösta alla - eftersom det visar
med vilken fantastisk finess det går att såga i en Hegnersåg. Så många
tester ger ett entydigt svar; det går bäst med en Hegnersåg. Gösta var inne
på samma linje när han höll på. han provade många andra paralellt utan att
hitta någon som funkade fullt ut. Framförallt är Hegnersågens precison sådan att det är lättare att göra ett bra jobb på den, och den går dessutom tyst
och behagligt.

Bilderna visar interiören från Göstas verkstad - som den såg ut när han höll
på som bäst. För närvarande har den yngre generationen tagit över
maskinparken, och för Göstas verk vidare !

I Göstas verkstad står Hegnersågar på rad.

Göran Jälkentalo visar upp sitt mästerverk.

Göran Jälkentalo


Bilden och urklippet visar ett mästerverk. Ett mästerverk som troligen aldrig kommer att upprepas av någon. Jag har sett det, jag har känt på det.
Det var ett enastående arbete i sitt slag ! Tyvärr blev det lågornas rov senare. Vad som talar för att Göran Jälkentalo är vår tids störste i detta gebiet är följande;
Det är en sak att lyckas med ett arbete som detta, men i Görans & Ylvas fall har detta faktiskt skett två ggr ! Det första verket var sågat och klart då genom en olyckshändelse i det mest känsliga momentet - att lyfta ur spiralen - en ung som kommer inrusande och kraschar hela verket.Vari ligger då svårigheten ? Jo - Verket består av två delar, bakgrunden och slingan. Dessa är sågade samtidigt ur ett arbetsstycke som består av två hopfästade skivor ca 10 mm tjocka. Slingan är ca 15 mtr lång, och den
 sammanlagda sågsträckan med alla löv är ca 45 mtr. Svårigheten här är att kunna såga på väg tillbaka utmed stammen och lövfästena - utan att bladet
 hoppar över till andra sidan av slingan. Det är sååå lätt att detta händer vid minsta lilla störningsmoment. Att göra detta är alltså ett under av koncentration, en mycket väl utprovad teknik, och en bra såg. Dröm inte om att göra om detta utan en Polycut-3. Det går bara inte. Endast det bästa är gott nog i detta speciella fall.Man kan göra något enklare alster med lägre svårighetsgrad på Multicut-modellerna. Men inte detta. Vi vill inte ens locka någon att ta upp utmaningen. Men det finns ett häfte - "Djupintarsia" - som Göran har skrivit där tekniken förklaras för den som vill prova på !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Gösta Dahlquist (överst) och  Göran Jälkentalo
Text: Georg von Boisman

Görans bildtolkning av Stockholms stadshus.

                                                                                                                        Startsida